Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 09-ĐA/TU Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 29/01/2018
2 42/SNV-CCVC Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 12/01/2018
3 64/HD-SNV Hướng dẫn của Sở Nội vụ và mẫu Bảng chấm điểm kèm theo về Đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 10/11/2017
4 65/HD-SNV Hướng dẫn của Sở Nội vụ và mẫu Bảng chấm điểm kèm theo về Đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành 10/11/2017
5 3407/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 01/11/2017
6 160/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh về việc Triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 27/10/2017
7 3288/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng CCHC các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 27/10/2017
8 48\HD-SNV Hướng dẫn Đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 19/09/2017
9 2844\QĐ-UBND Quyết định ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên 19/09/2017
10 03/2014/QĐ-UBND Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển cán bộ, công chức của tỉnh Thái Nguyên 25/01/2014
11 01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 10/01/2014
12 469/2013/QĐ-SNV Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở Nội vụ 22/07/2013
13 15/2013/QĐ-UBND Về việc phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên 06/07/2013
14 04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức 16/04/2013
15 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 22/11/2012
16 57/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ 07/07/2011
17 09/2011/TT-BNV Quy định về hồ sơ thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 03/06/2011
18 TT09/2011/BNV quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 03/06/2011
19 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. 17/05/2011
20 07/ 2011 /TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. 01/03/2011
21 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 19/01/2011
22 56/2010/QH12 Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân 15/11/2010
23 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 15/03/2010
24 21/2010/NĐ-CP v/v quản lý biên chế công chức 08/03/2010
25 18/2010/NĐ-CP Quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức. 05/03/2010
26 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức 25/01/2010
27 92/2009/NĐ-CP Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 22/10/2009
28 22/2008/QH12 Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. 11/03/2008
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.