Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
11 01/2014/TT-BNV Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 10/01/2014
12 469/2013/QĐ-SNV Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở Nội vụ 22/07/2013
13 15/2013/QĐ-UBND Về việc phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên 06/07/2013
14 04/2013/TT-BNV Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức 16/04/2013
15 07/2012/TT-BNV Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan 22/11/2012
16 57/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ 07/07/2011
17 09/2011/TT-BNV Quy định về hồ sơ thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 03/06/2011
18 TT09/2011/BNV quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. 03/06/2011
19 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. 17/05/2011
20 07/ 2011 /TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. 01/03/2011
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.