Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

+ Bước 2: Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị  có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích, chấm điểm các doanh nghiệp.

+ Bước 3: Sở Nội vụ tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nghiệp xuất sắc.

+ Bước 4: Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”.

+ Bước 5: Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” đến các doanh nghiệp có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp;

+ Biên bản họp xét khen thưởng của doanh nghiệp;

+ Báo cáo thành tích của doanh nghiệp.

+ Bảng tự chấm điểm, báo cáo tài chính và các văn bản chứng minh thành tích

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết + Chậm nhất ngày 31 tháng 7 của năm tổ chức xét tôn vinh, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. + Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích, chấm điểm các doanh nghiệp; tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nghiệp xuất sắc. + Chậm nhất ngày 15 tháng 9 của năm tổ chức xét tôn vinh, Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”. + Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” đến các doanh nghiệp có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện

+ Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên, đang có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tối thiểu đủ 03 năm trở lên.

+ Có doanh thu, lợi nhuận ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước.

+ Không vi phạm các quy định của pháp luật về nộp ngân sách nhà nước, lao động, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tính đến thời điểm xét.

+ Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

+ Tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào, công tác xã hội từ thiện do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

+ Lãnh đạo doanh nghiệp không vi phạm pháp luật bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Không để xảy ra đình công hoặc khiếu kiện tập thể do việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước của doanh nghiệp đối với người lao động.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý

+ Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

+ Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/ 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

+ Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

+ Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

+ Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh Danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

+ Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.