Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục thành lập xóm (thôn) mới, tổ dân phố mới tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Chính quyền địa phương
Trình tự thực hiện - Bước 1: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương thành lập xóm mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.- Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập xóm mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới;  tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.- Bước 3: Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% tổng số cử tri trong khu vực dự kiến thành lập xóm mới, tổ dân phố mới đồng ý thì Uỷ ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo Biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10  ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập xóm mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.- Bước 5: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).- Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.- Bước 7: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.
Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ:- Tờ trình của Ủy bản nhân dân cấp huyện, cấp xã về thành lập xóm mới, tổ dân phố mới;- Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:+ Sự cần thiết thành lập xóm mới, tổ dân phố mới;+ Tên gọi của xóm mới, tổ dân phố mới;+ Vị trí địa lý, ranh giới của xóm mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý);+ Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của xóm mới, tổ dân phố mới;+ Diện tích tự nhiên của xóm mới, tổ dân phố mới (đối với xóm phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta;+ Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV;+ Đề xuất, kiến nghị.- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập xóm mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập xóm mới, tổ dân phố mới.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Đối tượng thực hiện Xóm, tổ dân phố
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện * Quy mô số hộ gia đình:- Đối với xóm: Ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên;- Đối với tổ dân phố: Ở vùng đồng bằng phải có từ 250 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên.Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các xóm(thôn) hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, trị trấn.* Các điều kiện khác:Xóm và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với xóm phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.
Kết quả thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập xóm mới, tổ dân phố mới
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.