Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập) tự giải thể
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Quỹ
Trình tự thực hiện - Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đề nghị giải thể quỹ đến Sở Nội vụ (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định.- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ mà không có đơn khiếu nại. Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể quỹ và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.- Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, Sở Nội vụ trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo ngày nhận công văn đến của Sở Nội vụ.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Đơn đề nghị giải thể (theo Mẫu số 8, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ.- Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán.- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ.- Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.- Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ mà không có đơn khiếu nại.
Đối tượng thực hiện Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện; xã (đối với quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập).
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện - Chấm dứt hoạt động theo quy định của Điều lệ quỹ; hoặc mục tiêu hoạt động của quỹ đã hoàn thành; hoặc không còn khả năng về tài sản, tài chính để quỹ hoạt động.- Có hồ sơ đề nghị giải thể quỹ đầy đủ, hợp pháp.
Kết quả thực hiện Quyết định giải thể quỹ hoặc văn bản không chấp thuận
Mẫu đơn, tờ khai Đơn đề nghị giải thể quỹ (theo Mẫu số 8, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ).
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.- Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.