Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Đặt văn phòng đại diện hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Hội, Quỹ
Trình tự thực hiện - Bước 1: Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Lãnh đạo hội gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định.- Bước 3: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.- Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, Sở Nội vụ trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo ngày nhận công văn đến của Sở Nội vụ.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:- Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện (theo Mẫu số 15, Phụ lục I, ban ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).- Dự kiến nội dung hoạt động của văn phòng đại diện.- Bản sao chứng thực các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện.- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hội và điều lệ hội.
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện - Đối tượng áp dụng là những hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Thái Nguyên.- Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép đặt văn phòng đại diện, hội phải báo cáo bằng văn bản với Bộ Nội vụ và Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động.
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện hoặc văn bản không chấp thuận
Mẫu đơn, tờ khai Đơn xin đề nghị đặt văn phòng đại diện (theo Mẫu số 15, Phụ lục I, ban ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ).
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.- Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.