Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục Thẩm định hồ sơ thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Lĩnh vực Tổ chức hành chính, sự nghiệp
Trình tự thực hiện - Bước 1:  Tổ chức gửi hồ sơ  đầy đủ tới văn thư cơ quan Sở Nội vụ.- Bước 2: Văn thư cơ quan chuyển Lãnh đạo Sở xem xét giao việc cho Phòng chuyên môn.- Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định báo cáo Lãnh đạo Sở duyệt văn bản Báo cáo UBND tỉnh Quyết định.
Cách thức thực hiện Gián tiếp qua Văn thư cơ quan Sở Nội vụ 
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ: Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 5 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;- Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập khi được thành lập theo quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;- Tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các nội dung được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ;- Văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan tha gia ý kiến;- Lập báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có);- Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;- Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;- Thống kê các văn bản pháp lý và các tài liệu có liên quan.
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân sự, kinh phí, biên chế, trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc để triển khai hoạt động của Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định 
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;- Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.- Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.