Nhằm tuyên truyền sâu, rộng công tác cải cách hành chính, ngày 07/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Số 106 /KH-UBND về tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”.

Ngày 13 tháng 8 năm 1998 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2099/1998/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Lưu trữ là đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ của tỉnh Thái Nguyên.

Giới thiệu hồ sơ, tài liệu của cán bộ đi B tỉnh Thái Nguyên

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và bảo quản 200 bản sao hồ sơ của cán bộ đi B thuộc tỉnh Thái Nguyên (có danh sách kèm theo). Cán bộ, Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử luôn nhận thức được rằng, hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi B mà còn là một nguồn tài liệu độc đáo, đa dạng, nguồn sử liệu vô giá minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt, gia đình bị chia rẽ, ly tán

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018 và thay thế Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới và những nội dung chính của Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Hội nghị đánh giá kết quả thí điểm, nhân rộng phần mềm một cửa hiện đại cấp xã và thống nhất một số nội dung các Đề án, Dự án, kinh phí liên quan đến cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Ngày 19/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm một cửa cấp xã và thống nhất một số nội dung về các Đề án, Dự án, kinh phí liên quan đến CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2018, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; các lãnh đạo UBND cấp huyện; Đại diện 05 lãnh đạo UBND cấp xã tham gia thí điểm; Đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn phần mềm

Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ triển khai tháng hành động vì trẻ em

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”; nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày 26/5/2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ đã tổ chức cho các cháu là con của công chức, người lao động trong cơ quan tham quan tại khu du lịch Hồ Núi Cốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được vui chơi, đáp ứng nhu cầu giải trí chính đáng của trẻ em một cách an toàn, lành mạnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau khi kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè năm 2018./.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ trong tháng 4 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ quý II năm 2018, trong tháng 4, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Đại Từ cùng một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan nganh Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Ngày 02/5/2018 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan nganh Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thái Nguyên xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Những năm qua, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên cơ bản được sắp xếp, kiện toàn theo các quy định của Trung ương có vận dụng linh hoạt trong điều kiện thực tế của tỉnh để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện nay; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.