UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (18/09/2017)

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có các thành viên BCĐ cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên

 

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã phân tích và thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) năm 2016 thấp. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2016,  tỉnh Thái Nguyên đạt 69,03/100 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố (giảm 32 bậc so với kết quả năm 2015), trong đó điểm tự chấm là 42.75/62 điểm, điểm đánh giá tác động của CCHC (bao gồm điều tra xã hội học và tự chấm tiêu chí tiêu chí đánh giá tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế xã hội) là 24.55/38 điểm.

Quá trình tự đánh giá, chấm điểm thực hiện khách quan, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần được đạt điểm, duy trì và giữ vững như: Lĩnh vực cải cách TTHC, tài chính công, tuy nhiên bên cạnh các mặt đã làm được, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, nhiều lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm hoặc điểm thấp, như: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đối với kết quả chấm điểm đánh giá tác động của CCHC, tỉnh Thái Nguyên đạt 24.55/38 điểm, qua khảo sát cho thấy, tất cả các tiêu chí, tiêu chí thành phần đều bị trừ điểm, số điểm đạt được khoảng trên 60%. Đa số các tiêu chí được đánh giá ở trung bình khá như: Nhóm tiêu chí tác động đến chất lượng thể chế thuộc phạm vi nhà nước; nhóm tiêu chí tác động đến hiện đại hóa, thậm chí một số tiêu chí bị đánh giá thấp, chưa đạt yêu cầu như: Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đến giải quyết TTHC, đến hiện đại hóa hành chính, tác động đến chất lượng cung cấp dịch vụ công…

Về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đạt 39,98 điểm tăng 2,25 điểm so với năm 2015 xếp thứ 3/9 tỉnh Đông Bắc và 19/63 tỉnh, thành. Trong 6 trục nội dung, có 02 nội dung Thái Nguyên nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu (Tham gia của người dân cấp cơ sở và Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương), tuy nhiên, nội dung Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tiếp tục giảm điểm trong năm 2016 đạt 5,44 điểm (giảm 0,44 điểm) so với năm 2015 (5,88 điểm), xếp thứ 51/63 tỉnh, thành xuống nhóm tỉnh đạt điểm số thấp nhất.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ yêu cầu  các địa phương cần nghiêm túc đánh giá đúng thực trạng công tác CCHC, có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém hiện nay. Các sở, ban, ngành trực tiếp tham mưu UBND tỉnh về Chỉ số CCHC cần rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần, tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao, cải thiện thứ hạng Chỉ số như: Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấm dứt tình trạng hồ sơ quá hạn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án vị trí việc làm; triển khai ISO cấp xã; đẩy mạnh triển khai việc xây dựng chính quyền điện tử, rà soát các tiêu chí còn thấp điểm đối với nội dung hiện đại hóa hành chính … Tiếp tục thực hiện công tác những năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả, tiến độ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề án CCHC của tỉnh, bố trí nguồn kinh phí cho CCHC; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với công tác CCHC. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chủ động bám sát Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020, triển khai thực hiện nghiêm túc. Tăng cường Pháp lệnh Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn,trục nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh cải thiện, nâng cao các tiêu chí của trục nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, đây là trục nằm trong nhóm thấp nhất.

 

Tác giả:Trung Thành 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.