Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Thông báo danh sách người được thưởng Huy chương kháng chiến

            Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên đang lưu trữ bảo khai của người có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong số đó có một số người chưa đến nhận Bằng.

            Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu danh sách những người hiện đang còn Bằng lưu trữ tại Trung tâm (có danh sách kèm theo).  

            Các cá nhân có tên trong danh sách hoặc gia đình, thân nhân có nhu cầu nhận lại xin liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên, tại Khu dân cư số 1, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, điện thoại: 0208.3657490.

          Xin trân trọng thông báo./.

         (Tải xuống tệp đính kèm: Danh sách Người được thưởng Huy chương kháng chiến) 

         (Bản quét Huy chương kháng chiến)