Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (09/11/2020)

   Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-SNV ngày 09/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên”, Đoàn thanh tra tại UBND thành phố Sông Công đã làm việc 10 ngày, kể từ ngày 10/8/2020 theo Quyết định số 1266/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ; kết thúc thời hạn thanh tra, Đoàn Thanh tra đã có Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định; ngày 02/11/2020, tại UBND thành phố Sông Công, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Kết luận số 141/KL-SNV ngày 26/10/2020 của Sở Nội vụ về việc Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công.

   Buổi Công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, có sự tham dự của Lãnh đạo UBND thành phố Sông Công; Trưởng phòng:  Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công.

   Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Chánh thanh tra, phụ trách Thanh tra Sở Nội vụ, đã công bố toàn bộ nội dung Kết luận số 141/KL-SNV ngày 26/10/2020 của  Sở Nội vụ, tại buổi làm việc;

   Theo đó đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng thời ghi nhận ý kiến, kiến nghị đối với Chủ tịch UBND thành phố Sông Công để chỉ đạo thực hiện khắc phục kịp thời các nội dung trong Kết luận mà Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu;

   Kết thúc buổi công bố Kết luận thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra và Lãnh đạo UBND thành phố Sông Công đã ký Biên bản làm việc theo đúng quy định./.

Nguồn: Thanh tra Sở Nội vụ

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.