Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (23/10/2020)

Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-SNV ngày 09/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, ngày 22/10/2020, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 857/QĐ-SNV ngày 07/5/2020 của  Sở Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành tổ chức nhà nước; chuyên ngành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Buổi Công bố Quyết định thanh tra có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng chuyên môn và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các nội dung sau: Việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế viên chức, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của viên chức (theo thẩm quyền của Giám đốc Sở), việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng cấp phó, việc ký hợp đồng lao động, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác hội, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; hời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019; Thời hạn thanh tra: 10 ngày, kể từ ngày 22/10/2020./.

Nguồn: Thanh tra Sở Nội vụ 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.