Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (27/07/2020)

     Để góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020, ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas) năm 2019.

     Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND cấp xã và công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại 10 điểm cầu trong tỉnh. 

     Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, công tác CCHC đã đạt được những kết quả nhất định, Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC, năm 2019, tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí 14/63 tỉnh thành phố với tổng điểm 83,01 tăng 4 bậc so với năm 2018.  Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Bộ máy hành chính các cấp tiếp tục được hoàn thiện (sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong của Sở Công Thương, Sở Tài chính); tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL; thực hiện tinh giản biên chế cho 64 đối tượng và quyết định nghỉ chế độ cho hơn 124 đối tượng theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-NĐND của HĐND tỉnh. Chất lượng ban hành các văn bản QPPL được đảm bảo, thực hiện xử lý văn bản sau kỳ hệ thống hóa đối với 138 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, ban hành 16 quyết định công bố danh mục TTHC với 865 TTHC, cập nhật, công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp tục được thực hiện (125 TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, đầu tư, đăng ký kinh doanh,… tổ chức thực hiện theo quy trình “bốn tại chỗ” tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99.42%. Chuẩn bị các điều kiện đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh vào hoạt động. Tổ chức thực hiện chính quyền điện tử, thực hiện liên thông trao đổi văn bản đối với 31 đơn vị, tổ chức 50 cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương. Rà soát, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện sắp xếp đổi mới các đơn vị SNCL... Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, các giải pháp thực hiện có hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 
Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến CCHC, trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao, chưa chủ động đề xuất, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI hiệu quả chưa cao; còn tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn (nhiều nhất la, một số địa phương chưa thực hiện đúng quy trình văn bản điện tử, nhất là cấp xã, việc công khai TTHC chưa kịp thời... 
Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, yêu cầu các cấp các ngành, địa phương quan tâm, trước hết phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung rà soát các nhiệm vụ, tiêu chí còn thấp điểm và đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể để cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến,  nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hướng đến sự hài lòng của người dân, đồng thời tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tỉnh Thái Nguyên 2021 - 2030.

                                                                                        Nguồn: Trung Thành

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.