Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 (01/10/2020)

Ngày 24/9/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tại 9 điểm cầu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khái quát và đánh giá chung những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020, theo đó công tác CCHC của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2019 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 40 bậc so với năm 2016; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn có thứ hạng cao, là một trong những tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất và có hiệu quả về cải thiện môi trường đầu tư…CCHC đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã biểu dương một số đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC như: Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND TP Sông Công, TX Phổ Yên, huyện Võ Nhai và một số đơn vị cấp xã điển hình như: Phường Thắng Lợi (TP Sông Công), phường Tân Long (TP Thái Nguyên), xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ), xã Phú Thượng (huyện Võ Nhai), thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa)... Đặc biệt là các Sở, ban, ngành trực tiếp tham mưu UBND tỉnh về công tác CCHC như: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tư pháp... và các cơ quan: Ban pháp chế HĐND tỉnh, Bưu điện tỉnh, các cơ quan thông tin và truyền thông đã góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện CCHC của tỉnh.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện CCHC của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, CCHC được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ số CCHC của tỉnh tiếp tục được cải thiện, nằm trong các tỉnh đứng đầu khu vực Miền núi phía Bắc; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80%. Cải cách TTHC tiếp tục được xác định là một trong những khâu đột phá trong thực hiện CCHC, tỉnh đã chỉ đạo tập rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng tinh gọn, công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh; chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn đạt 99.44%. Bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, có 20/20 cơ quan thuộc UBND tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp và đã có 3 Sở thực hiện (giảm 7 phòng thuộc sở, 02 Chi cục, 08 phòng thuộc chi cục); thực hiện sắp xếp giảm 100 đơn vị SNCL từ 902 xuống còn 802 đơn vị. 100% đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính, trong đó số đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên tăng 33 đơn vị so với năm 2011. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, triển khai điều hành đô thị thông minh, 1.793 đơn vị thực hiện liên thông văn bản trong tỉnh và liên thông với Chính phủ, tỉ lệ văn bản điện tử đạt 100%; toàn tỉnh đã thực hiện cung cấp 571 DVC trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 33,31%), 100% đơn vị hành chính các cấp áp dụng một cửa điện tử...

Trên cơ sở báo cáo tổng kết, tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, địa phương (Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Công Thương, Công an tỉnh, thị xã Phổ Yên...) đã thảo luận, trao đổi những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện CCHC, tập trung rõ hơn vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; việc triển khai thực hiện các dịch vụ công, việc áp dụng các chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC, khảo sát hài lòng... đồng thời chia sẻ để có sáng kiến, biện pháp, giải pháp hay triển khai đóng góp công tác CCHC chung của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương cần nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được, nhìn nhận đúng thực trạng công tác CCHC hiện nay, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, góp phần đẩy mạnh, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Thái Nguyên cần đặt ra nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực, trong đó, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 50% trở lên; ưu tiên triển khai ISO điện tử đối với 100% cơ quan hành chính nhà nước; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn; mức độ hài lòng sự phục vụ cơ quan hành chính bình quân đạt trên 90%. Triển khai hệ thống điều hành đô thị thông minh... Phấn đấu tỉnh Thái Nguyên nằm trong Tốp 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về Chỉ số CCHC.

Để khen thưởng các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua thực hiện CCHC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, tại Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC.

                                                                              Nguồn: Trung Thành

 

Các tin khác
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.