Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (05/08/2019)

Ngày 01/08/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Paindex); triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện: Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả; công tác kiểm soát, đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được coi trọng, UBND tỉnh đã công bố mới 335 TTHC, bãi bỏ 348 TTHC; toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 287.921 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn đạt 99,72%. Các dịch vụ y tế, giáo dục công được nâng cao, đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính cho 213 đơn vị và giao quyền tự chủ cho 848 đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện chính quyền điện tử và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến… Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), theo kết quả công bố, năm 2018 tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 18 với tổng số 78,78 điểm, tăng 12 bậc so với năm 2017, đây là kết quả phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX năm 2018, nhiều nội dung, tiêu chí được cải thiện như: Cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số đơn vị, địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức, trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao; việc rà soát TTHC còn hạn chế; thực hiện chưa đầy đủ các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử chưa đảm bảo, tỷ lệ hồ sơ điện tử thấp, đặc biệt ở cấp xã hiệu quả chưa cao; còn tình trạng hồ sơ quá hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp… Về Chỉ số CCHC năm 2018 một số nội dung, tiêu chí bị trừ điểm như: Tiêu chí về sáng kiến, giải pháp trong CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính (hạ tầng CNTT, dịch vụ trực tuyến)…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và giải pháp nâng cao Chỉ số PAR INDEX tỉnh Thái Nguyên năm 2019, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2019, rà soát văn bản QPPL, tăng cường công tác kiểm tra về CCHC, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh việc thực hiện 3 dự án về công nghệ thông tin, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ trực tuyến… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CCHC biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương trong công tác CCHC, đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, các cấp, các ngành cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC, trên cơ sở kết quả báo cáo phân tích chỉ số Chỉ số PAR INDEX, chỉ số hài lòng SIPAS tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện cần rút kinh nghiệm để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những lĩnh vực, những tiêu chí còn thấp điểm; rà soát lại hệ thống văn bản của ngành, địa phương mình; rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận và giải quyết các TTHC, nhất là TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho bộ phận một cửa đảm bảo yêu cầu phục vụ nhân dân.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2018.

                                                         Nguồn: Phòng Cải cách hành chính

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.