Thái Nguyên nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính (13/04/2018)

          Thực hiện các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thái Nguyên theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới trên cơ sở khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất các đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

          Với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng sáng kiến tỉnh Thái Nguyên năm 2017 đã nhận được nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, trong đó, 10 sáng kiến tiêu biểu được Hội đồng đánh giá, lựa chọn và công nhận, đây là những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong CCHC lần đầu tiên áp dụng hoặc áp dụng thử trong phạm vi cấp tỉnh, đem lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả thực hiện CCHC của tỉnh. Trong đó phải kể đến một số sáng kiến, giải pháp nổi bật sau:

- “Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương, chấp thuận địa điểm và chấm dứt hoạt động dự án đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách thực hiện ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” của nhóm tác giả thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã giúp bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định Luật Đầu tư, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn. Thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị địa phương liên quan. Giúp cụ thể hóa, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ, trình tự thời gian thực hiện thủ tục đem lại hiệu quả thiết thực phát triển kinh tế xã hội, lần đầu tiên được quy định áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- “Thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thông huyện Võ Nhai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Võ Nhai để tinh gọn đầu mối và tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Võ Nhai” của nhóm tác giả Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai góp phần cải cách tổ chức bộ máy giảm đầu mối, giảm biên chế và cán bộ quản lý, viên chức, giảm chi ngân sách cấp cho đơn vị trong chi hoạt động thường xuyên, lương; phát huy hiệu quả tham mưu UBND huyện và phục vụ dịch vụ công ích lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao nhân dân trên địa bàn được hiệu quả.

- “Tăng cường xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” của nhóm tác giả Sở Khoa học và Công nghệ “xây dựng mô hình chuẩn” đối với mẫu mô hình xã, phường, thị trấn sau đó được nhân rộng tới 166 xã, phường, thị trấn còn lại trong toàn tỉnh góp phần tiết kiệm kinh phí, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống quản lý nhà nước; khắc phục những thiếu sót và nhược điểm trong thực hiện giải quyết TTHC từ trước đến nay.

- “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên (Par Index)” của nhóm tác giả Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thuê ngoài dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan hành chính, đường truyền dữ liệu, giao ban trực tuyến đến cơ sở cấp xã trong điều kiện tỉnh chưa đủ nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ.

Đây là những sáng kiến CCHC được áp dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả cao, sẽ là giải pháp tích cực tác động mạnh mẽ đến quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ, trong những năm tới, Thái Nguyên cần có những cơ chế tạo động lực khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến thiết thực hơn nữa nhằm đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                                                                                                                                            Nguồn: Phòng Cải cách hành chính

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.