Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Lưu trữ Việt Nam (03/01/2018)

        Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cùng với việc lãnh đạo xây dựng, kiện toàn, vận hành bộ máy nhà nước, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.

         Ngày 08 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21 cử Giám đốc Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục là cơ quan có chức năng quản lý công tác lưu trữ cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa lúc bấy giờ. Đây là một sự kiện quan trọng bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Lưu trữ Việt Nam, khẳng định Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác lưu trữ, mà trước hết là vấn đề xây dựng hệ thống tổ chức lưu trữ.

         Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký bản Thông đạt số 1-C/VP gửi các Ông Bộ trưởng của Chính phủ Lâm thời nghiêm cấm những hành động hủy bỏ, bán các công văn và hồ sơ cũ bởi đó là hành động có tính cách phá hoại, vì những công văn, hồ sơ cũ là những tài liệu có  giá trị, ý nghĩa đặc biệt to lớn “về phương diện kiến thiết quốc gia”.Thông đạt là văn bản chỉ đạo đầu tiên của Chính phủ và nhà nước ta đối với công tác lưu trữ, khẳng định giá trị to lớn của tài liệu lưu trữ và bước đầu định hình, đề ra cách thức quản lý đối với tài lieu lưu trữ, trước hết là đề ra việc nghiêm cấm tiêu hủy tài liệu, yêu cầu gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu.

          Cùng với những đóng góp to lớn của ngành lưu trữ trong sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg chọn ngày 03/01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.

           Nhân ngày 03 tháng 01 năm 2018, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã có thư chúc mừng gửi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Lưu trữ, sau đây là toàn văn THƯ CHÚC MỪNG và một số hình ảnh các cơ quan, tổ chức đến chúc mừng Chi cục Văn thư – Lưu trữ nhân ngày “ Lưu trữ Việt Nam”.

Thư chúc mừng của Cục trưởng cục Văn thư và Lưu trữ Nhà Nước

Các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Đoàn cán bộ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên đến chúc mừng Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Đoàn cán bộ, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đến chúc mừng Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử chúc mừng Chi cục Văn thư – Lưu trữ

 

 

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.