Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả thi tuyển Kỳ Thi tuyển công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Kết quả thi tuyển Kỳ Thi tuyển công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2018 

Tải kết quả:/documents/640910/654623/11.pdf/eab91397-f877-4563-a886-7afd69b2a7ec