Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ trong tháng 4 năm 2018 (14/05/2018)

        Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ quý II năm 2018, trong tháng 4, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Đại Từ cùng một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

        Trên cơ sở các báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, Đoàn kiểm tra đánh giá như sau:

        - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời đối với công tác văn thư, lưu trữ, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác văn thư, lưu trữ cơ quan như: Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ, các Quyết định về quy chế, quy định và văn bản hướng dẫn đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan…

         -  Đối với công tác soạn thảo và ban hành văn bản hành chính về cơ bản thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011của Bộ Nội vụ; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến tại các cơ quan được thực hiện theo quy định. Văn bản đi, văn bản đến đều được đăng ký tập trung tại bộ phận văn thư cơ quan; công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan có những chuyển biến tích cực, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành Danh mục hồ sơ hàng năm. Công chức, viên chức trong quá trình theo dõi và giải quyết công việc đã tiến hành lập hồ sơ công việc và giao nộp tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

         - Việc quản lý và sử dụng con dấu thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu đồng thời các cơ quan, đơn vị thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước đối với công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

          - Việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống được quan tâm hơn, một số cơ quan đã tiến hành chỉnh lý sơ bộ tài liệu hoặc giao công chức, viên chức lưu trữ chỉnh lý.

          - Các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí diện tích phòng kho cho công tác bảo quản tài liệu lưu trữ. Đa số các cơ quan được kiểm tra đã có Kho lưu trữ  với loại hình tài liệu chủ yếu là tài liệu hành chính. Về trang bị thiết bị phục vụ cho bảo quản tài liệu cũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm mua sắm như: giá, bìa, hộp, cặp, máy điều hoà, máy hút ẩm….

          - Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, một số cơ quan đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành.

           Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động văn thư, lưu trữ như: Công tác soạn thảo và ban hành văn bản vẫn còn một số sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV (đánh số trang, cỡ chữ, viết hoa trong văn bản hành chính…); công tác quản lý văn bản đi, đến còn chưa đúng quy định, bản chính văn bản đến còn lưu tại bộ phận văn thư. Công tác lập hồ sơ công việc còn hạn chế, việc giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan của một số cơ quan, đơn vị chưa được đầy đủ. Có cơ quan bố trí kho tạm, kho lưu trữ còn chật hẹp, chưa đảm bảo công tác bảo quản an toàn tài liệu.

           Tại các buổi làm việc, ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ giao vào Lưu trữ cơ quan, quan tâm bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước theo Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện  phụ cấp độc hại cho người làm lưu trữ, kể cả kiêm nhiệm./.

Một số hình ảnh của các buổi kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

 

                                                                                     Tin, ảnh: Minh Tùng (Chi cục Văn thư – Lưu trữ)

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.