Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (25/03/2019)

Ngày 19/03/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2018. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2018. Đây là năm thứ 3 tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá chỉ số CCHC, việc áp dụng Chỉ số đánh giá CCHC đã cho thấy tính hiệu quả và là công cụ đánh giá đầy đủ, toàn diện mọi mặt về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo kết quả công bố, đối với  sở, ban, ngành, Sở Khoa học và công nghệ vẫn duy trì ở vị trí thứ nhất, Ban Dân tộc, Sở Thông tin và truyền thông và Sở Lao động Thương binh và Xã hội có sự cải thiện đáng kể (tăng từ 7 đến 9 bậc so với bảng xếp hạng năm 2017). Bên cạnh đó một đơn vị bị giảm bậc Sở Giao thông Vận tải (giảm 12 bậc), Sở Ngoại vụ đứng cuối bảng xếp hạng. Đối với cấp huyện, đứng đầu là thành phố Sông Công, đứng cuối cùng là huyện Định Hóa, tuy nhiên, về mặt điểm số, nhiều địa phương có những chỉ số đạt điểm thấp hơn so với năm 2017.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh, công tác CCCH của tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp: Nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương được nâng lên, trách nhiệm của các ngành, các cấp được phân định rõ ràng, cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện có nề nếp, tạo thuận lợi cho người dân, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,3%, cải cách TTHC thu hút đầu tư, năm 2018 tỉnh Thái Nguyên đã thu hút đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 113 nghìn tỷ đồng. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước được tăng cường, 100% cơ quan Nhà nước của tỉnh đã thực hiện liên thông trao đổi văn bản điện tử được tích hợp chữ ký số, 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã triển khai phần mềm một cửa điện tử hiện đại, triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cao, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế hiệu quả…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ năm 2019: Tăng cường các nguồn lực kinh phí cho hoạt động CCHC, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức đối với công tác CCHC, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân tại các đơn vị, địa phương. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp; tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức và cá nhân, 100% các đơn vị kết nối một cửa điện tử; đẩy mạnh chính quyền điện tử…

Nguồn: Phòng Cải cách hành chính

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.