Hội nghị đánh giá kết quả thí điểm, nhân rộng phần mềm một cửa hiện đại cấp xã và thống nhất một số nội dung các Đề án, Dự án, kinh phí liên quan đến cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (29/06/2018)

            Ngày 19/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm một cửa cấp xã và thống nhất một số nội dung về các Đề án, Dự án, kinh phí liên quan đến CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2018, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; các lãnh đạo UBND cấp huyện; Đại diện 05 lãnh đạo UBND cấp xã tham gia thí điểm; Đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn phần mềm (Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam).

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông qua 04 nội dung: Đánh giá kết quả triển khai thí điểm và nhân rộng phần mềm một cửa hiện đại cấp xã; Dự án đầu tư “Hỗ trợ trang, thiết bị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã vùng cao, vùng núi, khó khăn”; Đề án hỗ trợ “Xây dựng phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số xã, thị trấn” và kinh phí tỉnh đã hỗ trợ UBND cấp huyện triển khai, thực hiện công tác CCHC năm 2018. Đây là những Đề án, Dự án, kế hoạch sẽ góp tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với các địa phương, đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đồng thời duy trì ổn định và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo.

             Các đại biểu đã tham gia góp ý về cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất, thời gian triển khai thực hiện kế hoạch nhân rộng phần mềm một cửa hiện đại cấp xã, giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, nâng cao chỉ số CCHC…Đồng thời, thống nhất một số phương án thực hiện: Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá nâng cấp phần mềm một cửa cấp huyện và nhân rộng phần mềm một cửa hiện đại cấp xã ra phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2018 đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến; UBND cấp huyện chủ động đầu tư trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo nguồn kinh phí địa phương và nguồn đã được UBND tỉnh hỗ trợ năm 2018, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện đối ứng phần còn lại, cấp xã bố trí quỹ đất để xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

            Đây cũng là những nội dung trọng tâm của kế hoạch CCHC tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, tăng cường ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn phục vụ của tổ chức và cá nhân trong giải quyết TTHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới./.

                                                   Nguồn: Phòng Cải cách hành chính

 

Một số hình ảnh tại Hội nghi: 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.