Giới thiệu hồ sơ, tài liệu của cán bộ đi B tỉnh Thái Nguyên (26/07/2018)

            Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và bảo quản 200 bản sao hồ sơ của cán bộ đi B thuộc tỉnh Thái Nguyên (có danh sách kèm theo). Cán bộ, Viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử luôn nhận thức được rằng, hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B có ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi B mà còn là một nguồn tài liệu độc đáo, đa dạng, nguồn sử liệu vô giá minh chứng về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với số phận của hàng vạn con người trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước bị chia cắt, gia đình bị chia rẽ, ly tán. Trong hồ sơ của cán bộ đi B có một số giấy tờ sau:

                - Bản sao chứng thực lưu trữ Sơ Yếu lý lịch; Quyết định đi B; giấy chuyển đi; các giấy tờ sinh hoạt Đảng và Đoàn;

                - Bản sao Chứng minh thư; Huân chương; Huy chương; Kỷ niệm chương; Bằng Khen; ảnh và các giấy tờ khác.

            Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu danh sách 200 hồ sơ cán bộ đi B thuộc tỉnh Thái Nguyên. (Tải xuống tệp đính kèm: Danh sách cán bộ đi B

            Các cá nhân, gia đình cán bộ đi B có nhu cầu tra cứu xin liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên, số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, điện thoại: 0208.3657490.

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B TỈNH THÁI NGUYÊN

STT

Họ và tên

Bí danh

Ngày

tháng năm sinh

Quê quán

Cơ quan

Ghi chú

01

Tạ Khắc Ba

 

22/3/1943

Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Xí nghiệp Sửa chữa Ô tô 19/8 Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

02

Nguyễn Văn Ba

 

28/02/1947

Xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Ty Bưu điện tỉnh Lào Cai

Tỉnh Thái Nguyên

03

Dương Văn Bản

Dương Minh Tuấn

30/11/1935

Xã Đại Xuân, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Công ty xe 12 - Cục vận tải Đường bộ

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

04

Lê Trọng Bích

Ngọc Bích

Bàn Văn Bích

1946

Xóm Việt Minh, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, BT

Trường Huấn luyện Kỹ thuật - Bộ tổng tham mưu

Tỉnh Thái Nguyên

05

Thân Trọng Biểu

Thân Văn Phòng

13/3/1934

Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

06

Lê Thị Bình

 

15/4/1952

Xóm Hộ, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường Y sỹ - Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

07

Lê Thị Bình

 

02/3/1956

Xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Xã Tân Cương, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

08

Trần Đức Bình

Trần Việt Hùng

20/6/1948

Xóm Túc Tiến, xã Túc Duyên, TPTN, tỉnh Bắc Thái

Viện Sốt rét ký sinh trùng Hà Nội

Phường Túc Duyên, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

09

Nguyễn Xuân Bộ

 

10/6/1953

Xóm Bàn Đạt, xã Thắng Lợi, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Bệnh viện huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

10

Tô Bưởi

Tô Bưởi

Văn Bưởi

Vân Bính

02/1/1948

Xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Ty Bưu điện tỉnh Lào Cai

Tỉnh Thái Nguyên

11

Vũ Văn Can

Đình Ca

06/7/1948

Thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

K26 CP 16 Hà Nội

Xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 

12

Nguyễn Thị Ngọc Cảnh

Cảnh Sâm

18/8/1948

Thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

 

Tỉnh Thái Nguyên

13

Trần Trung Cải

 

1942

Xóm Cây, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ (Bắc Kạn), tỉnh Bắc Thái

Nhà máy xay Phổ Yên thuộc Ty Lương thực Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

14

Nông Đình Cư

Nông Văn Cư

27/7/1948

Xóm Làng Mới, xã Phú Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

15

Dương Đình Cương

 

01/8/1950

Xóm Chiềng, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ty Lâm Nghiệp tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

16

Nguyễn Đức Cường

Mạnh Hùng

01/1/1930

Xã Quyết Tiến, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ban Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

17

Phạm Văn Cường

 

10/1/1945

Xóm Văn Hữu, xã Dân Chủ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh BT

K15 - Ban Tổ chức TW Hà Nội

Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

18

Trần Trung Chấn

 

24/12/1952

Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ty Lâm Nghiệp tỉnh Bắc Thái

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

19

Trần Ngọc Châu

Mai Thanh Đào

Trần Đào

Trần Minh Thanh

16/9/1942

Xóm Đồng Tiến, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

20

Dương Thị Chỉ

Dương Hồng Chỉ

Kim Chỉ

15/01/1952

Xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Trường Y sỹ Nam Hà

Tỉnh Thái Nguyên

21

Trần Duy Chiến

 

15/12/1954

Xóm Mận, xã Phục Lĩnh, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Ty Lương thực Bắc Thái

Xã Phục Linh, huyện Đại Từm tỉnh Thái Nguyên

22

Trịnh Văn Chiến

 

08/12/1948

Xóm Thống Nhất, xã Đồng Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Xưởng Cơ khí 19/8 - Tổng cục Lâm nghiệp, tỉnh Bắc Thái

Phường Đồng Quang, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

23

Dương Văn Chỉnh

 

20/7/1939

Xã An Mỹ, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Trung tâm Ngân hàng tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

24

Phạm Thị  Chính

 

26/10/1951

Xóm Đồng Nội, xã Phúc Trìu, huyện Đồng Kỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường Y sỹ Nam Hà

Xã Phúc Trìu, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

25

Hà Thị Chu

 

07/10/1951

Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng TP tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

26

Lăng Hán Chung

 

06/3/1944

Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Trường cấp II Phúc Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Xã Thịnh Đức, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

27

Nguyễn Thị Chung

Nguyễn Thị Kim Chung

19/5/1949

Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

 

Tỉnh Thái Nguyên

28

Diệp Văn Chức

 

28/11/1949

Xóm Hà, xã Lương Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi

Phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

29

Trần Nhất Chước

 

22/6/1944

HTX Tân Tiến, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

30

Lê Văn Dần

 

22/5/1932

Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Phòng Tài chính, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

31

Lý Văn Dịch

 

21/3/1955

 Xã Hóa trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Công ty Than xi măng, Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

32

Trần Thị Tuyết Dung

 

15/2/1950

Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Viện sốt rét ký sinh trùng và Côn trùng, Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

33

Nguyễn Văn Dũng

 

16/10/1954

Xóm Giếng, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ty Lương Thực tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

34

Phạm Văn Dược

 

19/7/1938

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương (Hoài Đức, tỉnh Hà Tây)

Tỉnh Thái Nguyên

35

Lương Ngọc Đa

Lương Văn Đa

10/1/1955

Xóm Lục Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Chi điếm Ngân hàng huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

36

Nguyễn Thị Đang

 

21/11/1943

Thôn Vo, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Trường Sư phạm mẫu giáo tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái nguyên

37

Nguyễn Văn Đạo

Hoàng Thanh

02/12/1931

Khối 49, TPTN, tỉnh Bắc Thái

UBHC huyện Đồng hỷ, tỉnh Bắc Thái

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

38

Lưu Ngọc Đát

Minh Khương

13/10/1947

Xóm Gon, xã Thắng Lợi, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường công nhân Điện báo TW K27, CP16 - Hà Nội

Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

39

Nguyễn Văn Đạt

 

29/7/1939

Xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

40

Bùi Hồng Điểm

Bùi Thấn Anh

01/01/1942

Xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường cấp III huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

41

Dương Quang Điện

 

7/1932

Làng Vân Thượng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

42

Bùi Văn Đỗ

Bùi Trung Qúy

02/1942

Xã Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Đội chiếu bóng 217 - Quốc doanh chiếu bóng, tỉnh Bắc Thái

Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

43

Trần Thọ Đôn

 

11/1935

Xã Thắng Lợi, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Nghĩa lộ

Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh TN

44

Ma Công Đưa

Ma Công Hiển

18/01/1933

Hợp tác xã Lam Phương, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Đội chiếu bóng 193 huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

45

Nguyễn Văn Đức

 

02/8/1947

Xóm Xây, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Đoàn Địa chất 54- Tổng cục Địa chất

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

46

Nguyễn Tiến Đức

 

19/5/1951

Xóm Guộc, xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Xưởng cơ khí 19/8 Bắc Thái

Xã Tân Cương, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

47

Hoàng Đức Giá

 

08/7/1943

Làng giữa, xã Đức Hưng, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

 

 

 

Xí nghiệp vận tải hành khách số 12

 

Tỉnh Thái Nguyên

48

Lê Thái Hà

 

07/7/1956

Xóm Việt Minh, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Công ty Xây dựng đường 13

Tỉnh Thái Nguyên

49

Ma Văn Hà

 

15/11/1948

Xóm Cây Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Trường Đại học Y khoa miền núi

Tỉnh Thái Nguyên

50

Nguyễn Thanh Hải

 

10/10/1946

Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Đài C2, Cục Điện chính, Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

51

Nguyễn Văn Hải

Minh Hà

01/11/1936

Thôn Tân Phú, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Chi điếm Ngân hàng Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

52

Triệu Xuân Hải

 

10/12/1943

Thôn Phú Hạ, xã Hùng Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Phòng Bưu điện huyện Văn Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Thái Nguyên

53

Dương Văn Hàng

 

15/9/1947

Thôn Giá Trung, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường K27 CP16 Hà Nội - Cục Bưu điện TW

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

54

Nguyễn Đức Hạnh

 

10/10/1930

Xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Đội quy hoạch điều tra rừng, Ty Lâm Nghiệp, tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

55

Kiều Văn Hậu

 

1944

HTX Thống Nhất, xã Lương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Trường huấn luyện kỹ thuật - Bộ Tổng Tham mưu

Phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

56

Nguyễn Hải Hiền

 

04/12/1940

Xã Trung hội, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Ty Lâm Nghiệp tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

57

Nguyễn Việt Hồi

 

19/12/1937

Thôn Xuân Trúc, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ty Lương Thực tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

58

Trần Quốc Hồi

 

08/06/1944

Thôn Phú Dương, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Phòng Lương Thực - TPTN, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

59

Đỗ Văn Hồng

 

01/12/1952

Thôn Phù Lôi, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường Ngân hàng tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

60

Nguyễn Xuân Hồng

 

05/4/1940

Xóm Đình, xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Rạp chiếu bóng - Quốc doanh chiếu bóng tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

61

Dương Thế Hùng

 

02/3/1950

Xã Hồng Phong, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ty Y tế tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

62

Lục Văn Hùng

 

12/8/1948

Phố Đình Cả, xã Phú Thượng, huyện Võ nhai, tỉnh Bắc Thái

Cục Bưu điện Trung ương Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

63

Ngô Văn Hùng

 

14/4/1953

Xã Tiến Thành, huyện Đồng Quang, tỉnh Bắc Thái

Trường Công nhân kỹ thuật Trung ương

Tỉnh Thái Nguyên

64

Trần Hỷ

 

09/7/1939

Xóm Phú Thái, xã Lương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Công ty Quản lý máy 253

Phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

65

Dương Trí Kầu

 

02/02/1947

Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

 

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

66

Nguyễn Văn Kẹo

 

1936

Xóm Hướng Trung, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Nhà máy Xay mỏ Bạch, TP Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

67

Trần Hiển Kết

 

10/10/1937

Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trạm Nghiên cứu Dược liệu - ty Y tế Hà Bắc

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

68

Nguyễn Kim

 

11/9/1942

Xã Hùng Cường, huyện Đại từ, tỉnh Bắc Thái

Trường PT cấp II xã Hùng Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

69

Phan Thanh Kỳ

 

19/12/1942

Xóm Chính Tắc, xã Thắng Lợi, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Viện Điều tra Quy hoạch rừng thuộc Tổng cục Lâm Nghiệp

Tỉnh Thái Nguyên

70

Nguyễn Thị Minh Khải

Hồng Minh

04/02/1948

Thôn Phù Lôi, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

 

 

 

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

71

Dương Thị Khang

 

10/10/1953

Xã Tích Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường Trung học Ngân hàng miền núi tỉnh Bắc Thái

Phường Tích Lương, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

72

Nguyễn Văn Khiển

 

22/01/1956

Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Trường Cơ khí Nông nghiệp II Bình Xuyên, Vĩnh Phú

Tỉnh Thái Nguyên

73

Lê Ngọc Khôi

Lê Tiến Hoan

30/11/1942

Thôn Kim Tỉnh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường Đại học Y khoa Hà Nội

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

74

Nguyễn Khắc Lạc

 

10/8/1942

Ấp Ấm, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Lâm Trường Đồng Hỷ - ty Lâm Nghiệp Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

75

Nguyễn Văn Lai

 

30/5/1954

Xóm Chùa, thôn Phù Lôi, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

 

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

76

Bùi Thị Phương Lan

Bùi Thị Vương Lan

Bùi Thị Lan

Bùi Phương Lan

10/9/1952

Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường Y sỹ tỉnh Nam Hà

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

77

Lê Văn Lan

 

13/7/1943

Thôn Nhò, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Phòng giáo dục huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

78

Tạ Thị Phương Lan

 

02/02/1954

Phố Đội Cấn, huyện Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Trường Trung học Ngân hàng tỉnh Bắc Thái

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

79

Nguyễn Thị Lập

 

10/2/1951

Xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Trường Trung học Ngân hàng Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

80

Phạm Thị Liên

 

25/01/1951

Xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường Cán bộ Y tế Bắc Thái

Xã Tân Cương, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

81

Đào Ngọc Long

 

13/01/1945

Xã Lương Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Thái

Phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

82

Lường Phước Long

 

1940

Xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

 

Tỉnh Thái Nguyên

83

Trần Thị Long

 

02/10/1954

Xóm Hợp, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

 

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

84

Nguyễn Văn Lộc

 

15/9/1936

Xã Tân Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Bộ Tài chính

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

85

Nguyễn Tiến Luật

 

07/8/1944

Thôn Huống Trung, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Tổng cục Địa chất

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

86

Ôn Văn Lục

Đặng Văn Lục

27/6/1940

Thôn Làng Lậm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Đội 439 - Quốc Doanh Chiếu bóng tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

87

Dương Tô Luyện

Dương Văn Luyện

19/8/1948

Xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ban Kế hoạch đoàn 17 thuộc Tổng Cục Chính trị

Xã Quyết Thắng, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

88

Trần Thị Tuyết Mai

 

20/10/1951

Xã Túc Duyên, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng tỉnh Bắc Thái

Phường Túc Duyên, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

89

Nguyễn Khắc Mẫn

 

22/7/1942

HTX Ấm Diên Thành, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Đội Quy hoạch Thiết kế rừng - ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

90

Hoàng Văn Mậu

Hoàng Thanh

25/9/1941

Xóm giữa, xã Hồng Phong, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Cửa hàng xăng dầu Bắc Kạn thuộc công ty xăng dầu Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

91

Nguyễn Văn Mịch

 

30/3/1937

Xã Tân Đức, huyện Phúc Bình, tỉnh Bắc Thái

Quốc doanh chiếu bóng tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

92

Vũ Tiến Muôn

 

17/9/1949

Xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Đài điện báo Trung tâm - ty Bưu điện Hà Giang

Tỉnh Thái Nguyên

93

Lục Ký Nàng

 

13/6/1947

Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Trường Ngân hàng Miền núi

Tỉnh Thái Nguyên

94

Ma Đình Năng

 

20/9/1948

Xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

 

Quốc doanh Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

95

Phùng Đức Niên

Phùng Kính Niên

21/6/1948

Xóm Bãi Lềnh, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Đài Điện báo - ty Bưu điện Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

96

Trần Xuân Ninh

Nguyễn Giang

12/1/1941

Xã Đồng Mỗ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Liên Đoàn Địa chất 2 Uông Bí - Quảng Ninh

Tỉnh Thái Nguyên

97

Nguyễn Văn Ngà

 

13/12/1954

Xóm Lương Tạ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Công ty xây dựng đường bộ Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

98

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

20/9/1948

Xã Quang Vinh, TPTN, tỉnh Bắc Thái

Công ty xây dựng đường bộ Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

99

Đoàn Công Nguyên

 

12/10/1944

Thôn Phú Hưng, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng tỉnh Hà Bắc

Tỉnh Thái Nguyên

100

Dương Thị Minh Nguyệt

Dương Thị Nguyệt

01/01/1948

Xã Tích Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Phường Tích Lương, TPTN, tỉnh Thái Nguyên

101

Nguyễn Văn Ngư

 

09/7/1951

Xóm Soi, xã Quyết Tiến, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Công ty Xây lắp - Bộ Cơ khí Luyện Kim

Tinh Thái Nguyên

102

Phạm Thanh Nghị

 

1949

Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

 

Tỉnh Thái Nguyên

103

Lê Thanh Nhàn

 

10/3/1944

Xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Đội ô tô Công ty 20 Cục Công trình II - Bộ Giao thông Vận tải

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

104

Lương Thanh Nhan

 

02/02/1945

Xóm Thọ Lâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

 

Tỉnh Thái Nguyên

105

Nguyễn Đăng Nhâm

 

07/02/1951

Xóm Bến, xã Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Quốc doanh in Bắc Thái

Phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

106

Nguyễn Thị Nhiều

Nguyễn Thị Minh Hòa

20/01/1948

Xóm Đồi, thôn Cẩm La, xã Tân Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường Trung cấp Kỹ thuật ký sinh trùng - Côn trùng - Viện sốt rét

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

107

Phạm Thị Kim Oanh

 

24/8/1948

Xã Thành Công, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Việt Nam thông tấn xã

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

108

Trần Đình Phảng

 

14/8/1944

Thôn Phù Lôi, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường cấp 2 Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

109

Tạ Đình Phi

 

17/7/1945

Xóm Mới, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

 

Trường cấp 2 Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

110

Đặng Đình Phúc

Kim Phúc

8/10/1948

Xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Ty Bưu điện Tuyên Quang

Tỉnh Thái Nguyên

111

Hoàng Kim Phúc

 

01/01/1949

Xã Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Lâm trường Ngân Sơn tỉnh Bắc Thái

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

112

Triệu Văn Phúc

 

26/01/1937

Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Ty Bưu điện Vĩnh Phúc

Tỉnh Thái Nguyên

113

Lê Thị Phụng

 

02/02/1952

Xã Hợp Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Vụ I Bộ Y tế

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

114

Nguyễn Văn Quản

 

1948

Xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng tỉnh Yên Bái

Tỉnh Thái Nguyên

115

Vũ Thị Quang

 

18/7/1950

Xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Trường TH Y tế tỉnh Hà Bắc - Vụ I - Bộ Y tế

Tỉnh Thái Nguyên

116

Nguyễn Qúy

 

18/7/1910

Xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ty giáo dục tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

117

Chu Trung Sam

Trung Sơn

10/01/1954

Xóm Hàng Ne, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Công ty Than và xi măng Bắc Thái - Bộ Vật tư

Tỉnh Thái Nguyên

118

Hứa Ngọc Sáng

 

26/7/1948

Xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Quốc doanh Chiếu bóng, tỉnh Bắc Thái

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

119

Dương Ngọc Sáu

 

08/6/1951

Xóm La Doan, xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Xưởng xe máy, công ty Gang Thép Thái Nguyên

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

120

Trần Thị Sáu

 

03/12/1953

Phố Đội Cấn, TPTN, tỉnh Bắc Thái

Trường TH nghệ thuật Sân khấu Việt Nam

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

 

121

Trần Xuân Sáu

 

08/2/1944

Thôn Nam Đô, xã Tân Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ra Bắc

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

122

Vũ Đình Sen

 

06/7/1939

Xóm Mỏ Chè, xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

123

Phương Hoàng Sùng

Phương Tất Sùng

09/9/1944

Xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Công ty Xây lắp - Bộ Xây dựng

Tỉnh Thái Nguyên

124

Nguyễn Bá Sử

Kim Cương

24/7/1938

Thôn Sơn Cốt, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ty Thủy Lợi tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

125

Phan Ngọc Sỹ

 

22/5/1951

Xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ty Lương Thực tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

126

Lê Tiến Tám

 

19/01/1949

Xóm giếng Mật, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi

Tỉnh Thái Nguyên

127

Lê Doãn Tạo

 

17/11/1950

Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ban Kiến thiết Gò Đầm - Bộ cơ khí và Luyện kim

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

128

Ngô Xuân Tạo

Ngô Văn Tạo

13/7/1950

Thôn Yên Trung, xã Yên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Quốc doanh in Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

129

Đào Văn Tâm

Huy Tâm

Thế Tâm

12/10/1944

Xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường cấp 2 Tân Phú, Phổ Yên, Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

130

Dương Ngọc Tấn

Dương Văn Ước

15/2/1933

Xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Đội Cầu I - Cục quản lý đường bộ - Bộ giao thông vận tải

TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

131

Dương Đình Tề

 

19/9/1953

Xóm Hòa Bình, xã Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Xí nghiệp Ô tô số 10 Bắc Thái

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

132

Nguyễn Quang Tích

 

03/10/1948

Xóm Đình Cả, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Đài Trung tâm điện tín - Ty Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Thái Nguyên

133

Lý Văn Tích

 

23/10/1949

Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Việt Nam thông tấn xã

Tỉnh Thái Nguyên

134

Bùi Quang Tiến

 

10/10/1947

Phố Chiến Thắng, xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Bưu điện tỉnh Bắc Thái

Xã Đồng Bẩm TPTN, tỉnh Thái Nguyên

135

Lê Thị Ánh Tính

Lê Thị Tính

Thanh Thủy

10/3/1969

Xóm Hóc, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường Trung cấp Y sỹ Việt Bắc

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

136

Luân Thanh Tịnh

 

21/5/1954

Xóm La Hóa, xã Lâm Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Phòng Bưu điện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

137

Trần Thị Tình

 

04/8/1952

Xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại từ, tỉnh Bắc Thái

 

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại từ, tỉnh Bắc Thái

138

Bế Quốc Tỵ

Thanh Thái

1940

Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

B ra Bắc chữa bệnh

Tỉnh Thái Nguyên

139

Dương Văn Thái

 

23/3/1940

Xã Thượng Đình, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Phòng chăn nuôi Ty Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú

Tỉnh Thái Nguyên

140

Hoàng Thị Thái

 

22/9/1951

Đội Cấn, TPTN, tỉnh Bắc Thái

Quốc doanh In tỉnh Bắc Thái

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

141

Nguyễn Thế Thái

 

16/3/1953

Số nhà 600C, phố Gia Sàng, tiểu khu Phan Đình Phùng, TPTN, tỉnh Bắc Thái

Đội công trình - Bưu điện tỉnh Bắc Thái

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

142

Nguyễn Thị Thái

 

25/1/1950

Xóm Long Vân, xã Bình Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Trường K27 - Cục Bưu điện TW

Xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

143

Hà Thị Thành

 

03/2/1953

Xã Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

 

Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

144

Hà Mậu Tranh

 

1932

Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

 

Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

145

Lê Thế Thành

 

24/4/1941

Xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường ĐH tổng hợp Hà Nội

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

146

Lưu Trọng  Thành

 

20/6/1955

Xã Thánh Lợi, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Công ty chế biến lương thực, tỉnh Bắc Thái

Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

147

Mai Trung Thành

Văn Thành

01/1/1946

Thôn Hồng Thái, xã Thắng Lợi, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường K27 - CT16 thành phố Hà Nội

Phường Thắng Lợi, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

148

Hoàng Thế Thay

 

23/3/1931

Thôn Đồng Đức, xã Đồng Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Quốc doanh Chiếu bóng tỉnh Bắc Thái

Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

149

Tống Viết Thắng

 

02/6/1950

Xã Vạn Thăng, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

 

Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

150

Trần Thị Thắng

 

12/5/1952

Thôn Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Trường TH Ngân hàng Miền núi

Tỉnh Thái Nguyên

151

Nguyễn Văn Thiềng

 

08/3/1943

Thôn Đông Hạ, xã Tân Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Nông trường Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Vĩnh Phú

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

152

Đặng Thiệp

Đặng Văn Thiệp

Thái Bình

06/4/1942

Xóm Bản, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Ty Tài chính tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

153

Hoàng Thị Thiết

Hoàng Anh

24/5/1948

Xã Tân Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường TH chuyên nghiệp Dược tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Thái Nguyên

154

Tạ Văn Thìn

 

02/02/1951

Xã Đông Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Xưởng cơ khí thuộc công ty Gang Thép TPTN

Xã Đồng Liên. Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

155

Nguyễn Thị Thời

 

12/3/1955

Xóm Thâm, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tỉnh Bắc Thái

Tỉnh Thái Nguyên

156

Vũ Minh Thu

 

27/12/1954

Thôn Giang Tiên, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

Đoàn ca múa TQ

Tỉnh Thái Nguyên

157

Trần Văn Thụ

 

26/12/1951

 Xã Quyết Tiến, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ty Lương Thực tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Thái Nguyên

158

Nguyễn Văn Thuận

 

09/10/1950

Xã An Mỹ, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái

Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

159

Ma Phúc Thục

 

10/10/1940

Làng Mới, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái

Phòng tín dụng Nông nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Thái

Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

160

Nguyễn Minh Thứ

 

02/9/1948

Xóm Trung Tâm, xã Cấp Tiến, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

Ty Bưu điện Lạng Sơn - Tổng cục Bưu điện

Tỉnh Thái Nguyên

161

Trần Thức

 

16/9/1945

Xóm Chùa, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trạm Lâm Nghiệp huyện Đại Từ - ty Lâm Nghiệp tỉnh BT

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

162

Hoàng Thị Thưởng

 

27/9/1950

Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Trường TH Ngân hàng Miền núi Trung ương

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

163

Hoàng Quốc Trọng

 

13/12/1947

Thôn Đồng Chợ, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

K27 Cục Bưu điện TW thuộc Tổng cục Bưu điện Hà Nội

Tỉnh Thái Nguyên

164

Trần Văn Trọng

 

17/4/1935

Xóm Thanh Vân, xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng Từ Liêm, TP Hà Nội

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

165

Cáp Trọng Trung

 

28/3/1941

Xã Tân Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Đoàn 5 - Viện điều tra - Quy hoạch

Thị xã Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên

166

Đỗ Văn Việt

 

21/4/1949

HTX Thanh Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

 

Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

167

Nguyễn Quốc Việt

 

03/1/1949

Xã Đồng Mỗ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Cục Kiến thiết Cơ bản Trang thiết bị - Bộ Nội thương

Tỉnh Thái Nguyên

168

Hà Thế Vinh

 

05/4/1950

Xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Trường Cán bộ Y tế Bắc Thái

Xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

169

Hà Thị Vỹ

 

07/12/1952

Thôn Xuân Trù, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

 

Trường Trung học Ngân hàng miền núi tỉnh Bắc Thái

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

170

Nguyễn Thị Bích

 

03/10/1952

Thôn Thi Đua, xã Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái

 

T. trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

171

Lương Thị Xuân

 

16/3/1952

Xóm Chầm Hồng, xã Phúc Xuân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái

Bệnh viện điện than

Xã Phúc Xuân TPTN, tỉnh Thái Nguyên

172

 Lưu Bá Xuân

 

20/2/1922

Thôn Cầu Đông, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

173

Nguyễn Thị Xuân

 

06/3/1951

Xóm Trường Thọ, xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

 

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

174

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

22/12/1942

Thị xã Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái

Ngân hàng Trung ương Hà Nội

TPTN, tỉnh Thái Nguyên

175

Mông Thị Hoa

 

10/10/1950

Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái

Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc

Tỉnh Thái Nguyên

176

Vũ Bốn

Vũ Tiệp

9/1934

Thôn Vạn Thái, xã Hợp Thành, huyện Phổ Yên

Xưởng in Tiến Bộ Hà Nội

 

177

Nguyễn Văn Chiếu

 

1947

Xã Thắng Lợi, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nhà máy cơ khí Vĩnh Phúc

 

178

Nguyễn Văn Dậu

 

06/3/1933

Phố Bến Tượng, tỉnh Thái Nguyên

Đài truyền thanh Bắc Thái

 

179

Nguyễn Huy Dũng

 

02/11/1950

Xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nhà máy sửa chữa - Bộ Thủy lợi

 

180

Đoàn Thị Hải

Đoàn Thanh Hải

15/6/1950

Phố Đội Cấn, tỉnh Thái Nguyên

Phân Viện Y khoa Miền Núi

 

181

Dương Xuân Hải

Tuấn Anh

19/6/1948

Xóm Mới, xã Yên Thịnh, huyện Phú Bình

Trường TH chuyên nghiệp Dược khoa Hà Nội

 

182

Vũ Văn Hải

 

05/10/1946

Khối 20 Phố Đội Cấn, tỉnh Thái Nguyên

Trường Bưu điện và Truyền thanh Hà Nam

 

 

183

Vũ Văn Hằng

 

10/10/1929

Xã Yên Lãng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên

Viện chống LLTW

 

184

Nguyễn Văn Hàng (Hàn)

Hòa

02/02/1955

Xã Yên Lãng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên Xã Yên

 

 

185

Trần Bích Hạnh

 

03/5/1954

Thị xã Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trường cấp 2 Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì Hà Nội

 

186

Trần Thị Minh Hoàn

Minh Thái

18/12/1947

Phố Chiến Thắng TPTN

 

 

187

Trần Thị Hồng

 

23/10/1949

Xã Quyết Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị Đo lường và tiêu chuẩn

 

188

Bùi Đức Hùng

 

03/7/1950

SN 624, Phố Trưng Vương

Trường Đại học Lâm Nghiệp

 

189

Trương Công Hưng

Trương Chấn Hưng

14/11/1948

Xóm Quán Vã, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên

Viện Thiết kế  Bộ GTVT

 

190

Lê Tiến Lạc

Xuân Thu

24/6/1942

Xóm Bình Dân, xã Cam giá, huyện Đồng Hỷ

Phòng Bưu điện đặc biệt Bắc Thái

 

191

Ngô Duy Linh

Nguyễn Thành Công

28/9/1929

Phố Bến Tượng, tỉnh Thái Nguyên

 

 

192

Trần Thị Tuyết Mai

 

20/10/1952

Thái Nguyên

Ngân hàng Nhà nước Thái Nguyên

 

193

Trần Xuân Ninh

Nguyễn Giang

12/1/1941

Xã Đồng Mỗ, huyện Đồng Hỷ

 

 

194

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

20/9/1948

Xóm Thần Vì, huyện Quang Vinh, tỉnh Bắc Thái

Truyền thanh CP 16 Hà Nội

 

195

Đàm Thanh Nhàn

 

08/4/1946

Huyện Tân Lương, tỉnh Bắc Thái

Ban Tổ chức TW Đảng

 

196

Dương Ngọc Tấn

 

30/12/1933

Xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ

Sở GT Việt Bắc

 

197

Nguyễn Văn Thanh

Kiên Cường

08/10/1944

Xóm Thượng, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái

 

Trường Cấp 2 Hiệp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang

 

198

Dương Thị Thoa

 

1950

Quang Vinh TPTN

Ban Tổ chức TW

 

199

Hà Văn Thành

Khách

30/3/1915

Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 

 

200

Phạm Quang Vinh

Phạm Vinh

30/6/1940

Phố Đình Cả, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Ban Tổ chức TW

 

                                                                                                             

                                                                                                                          Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.