Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018” (08/10/2018)
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về CCHC của các cấp, các ngành, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, phát huy tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân nhằm tìm ra sáng kiến,  giải pháp thiết thực nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC; giúp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép.
        Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức; Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân.
      Về nội dung bài thi, các sáng kiến, cải tiến hoặc giải pháp trong thực hiện CCHC hiện nay, cụ thể như sau:
  - Đề xuất giải pháp, sáng kiến, hiến kế về công tác CCHC, đặc biệt là giải pháp cải tiến quy trình làm việc, rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân. Tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh cụ thể: Hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh;đăng ký xe, cấp phù hiệu xe; đất đai; nhà ở; thuế; hộ khẩu; công chứng, chứng thực, chứng minh nhân dân; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy, tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước; quản lý tài sản, công sản… và các chính sách xã hội khác; đặc biệt các thủ tục chưa có quy định, quy trình cụ thể;
    - Sáng kiến, ý tưởng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;
    - Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
    Về hình thức dự thi và số lượng bài thi:
    - Bài thi được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay. Đối với các bài thi về lĩnh vực CNTT, dựng hình ảnh hoặc video ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video;
    - Cá nhân, tập thể (là nhóm tác giả từ 2 người trở lên) tham dự thi gửi bài thi về Sở Nội vụ Thái Nguyên, địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên (hoặc UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi cư trú). Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ tên các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm (Có Mẫu Đơn đề nghị và Bản Mô tả kèm theo);
    - Đối với các bài thi được xét chọn tham gia Vòng 2, thí sinh sẽ bảo vệ ý tưởng bằng hình thức thuyết trình trước Ban Tổ chức và Ban Giám khảo;
    - Các Sở, Ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện phải tham gia tối thiểu 03 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa;
    - Mỗi đơn vị cấp xã tham gia tối thiểu 02 bài dự thi cá nhân hoặc tập thể (khuyến khích có sự tham gia dự thi của quần chúng nhân dân), không hạn chế số lượng tối đa;
  - Khuyến khích mỗi tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa.  
Về thời gian thực hiện
Các đơn vị, địa phương hướng dẫn các cá nhân, tập thể tham gia dự thi và nộp bài dự thi trước ngày 15/10/2018, tổ chức sơ loại và chọn bài chất lượng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2018 để xét chọn, đánh giá. Dự kiến tháng 12/2018 tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng.
                                                             Nguồn: Phòng Cải cách hành chính
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.