Cơ cấu tổ chức (17/10/2017)

1. Lãnh đạo Sở có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

2. Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

2.1. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

2.2. Phòng Công chức, viên chức;

2.3. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

2.4. Phòng Cải cách hành chính;

2.5. Văn phòng Sở;

2.6. Thanh tra Sở.

3. Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

3.1. Ban Thi đua - Khen thưởng;

3.2. Ban Tôn giáo;

3.3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV.

4. Đơn vị sự nghiệp:

Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các viên chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.