Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018 và thay thế Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới và những nội dung chính của Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Hội nghị đánh giá kết quả thí điểm, nhân rộng phần mềm một cửa hiện đại cấp xã và thống nhất một số nội dung các Đề án, Dự án, kinh phí liên quan đến cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Ngày 19/6/2018, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm phần mềm một cửa cấp xã và thống nhất một số nội dung về các Đề án, Dự án, kinh phí liên quan đến CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2018, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; các lãnh đạo UBND cấp huyện; Đại diện 05 lãnh đạo UBND cấp xã tham gia thí điểm; Đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn phần mềm

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ trong tháng 4 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ quý II năm 2018, trong tháng 4, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Đại Từ cùng một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan nganh Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Ngày 02/5/2018 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan nganh Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thái Nguyên xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Những năm qua, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên cơ bản được sắp xếp, kiện toàn theo các quy định của Trung ương có vận dụng linh hoạt trong điều kiện thực tế của tỉnh để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện nay; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Ðịa chỉ: Số 17 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn - Ðiện thoại:0280.3856.474 - Fax: 0280.3856.474

Ghi rõ nguồn: Trang Thông tin Ðiện tử Sở Nội vụ Thái Nguyên (sonv.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này.